Kinh doanh

GIÁM SÁT KINH DOANH KÊNH BẾP - MIỀN BẮC

  • Báo cáo cho            : Kinh doanh kênh Bếp
  • Nơi làm việc           : Hồ Chí Minh
  • Thời gian làm việc : Từ Thứ 2 đến Thứ 6
  • Hợp đồng                : Toàn thời gian dài hạn

Phòng ban
Kinh doanh