Kinh doanh

ASM MR KÊNH HYPER MIỀN NAM

Phòng ban
Kinh doanh

ASM KÊNH BẾP MIỀN NAM

Phòng ban
Kinh doanh

Trưởng nhóm bán hàng - Số lượng 2

Phòng ban
Kinh doanh

Giám sát Phát triển dự án


Phòng ban
Kinh doanh

Nhân Viên Thị Trường - Số Lượng 3

Phòng ban
Kinh doanh

Trưởng Bộ Phận Sell Out Miền Bắc

Phòng ban
Kinh doanh

Giám sát kinh doanh kênh Dự Án

Phòng ban
Kinh doanh

Giám Sát Kinh Doanh - Kênh B2B

Phòng ban
Kinh doanh

Nhân viên Hỗ trợ Kinh Doanh


Phòng ban
Kinh doanh