Kinh doanh

Giám Sát Phát Triển Dự Án

Phòng ban
Kinh doanh

ASM Kênh Bếp Miền Nam

Phòng ban
Kinh doanh

ASM Kênh Hyper Miền Nam

Phòng ban
Kinh doanh

Trưởng nhóm bán hàng - Số lượng 2

Phòng ban
Kinh doanh

Nhân Viên Đào Tạo - Trainer

Phòng ban
Kinh doanh

Nhân Viên Thị Trường - Số Lượng 3

Phòng ban
Kinh doanh

Trưởng Bộ Phận Sell Out Miền Bắc

Phòng ban
Kinh doanh