Cơ hội nghề nghiệp

Chuyên Viên Marketing (Display)

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Chuyên Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Cao đẳng/ Đại Học
Kinh Nghiệm 2 -3 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Kinh Tế, Marketing, QTKD
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Marketing

Chuyên Viên Marketing (Communication)

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Chuyên Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Cao đẳng/ Đại Học
Kinh Nghiệm 2 -3 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Kinh Tế, Marketing, QTKD
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Marketing

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Chuyên Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Cao đẳng
Kinh Nghiệm 2 -3 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Kinh Tế, QTNS, QTKD
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
HR

Chuyên Viên Sản Phẩm Và Mua Hàng

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Chuyên Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 2 -3 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Kinh Tế, Marketing, QTKD
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Sản phẩm & Mua hàng

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị

Nơi làm Việc Bình Dương, Bình Phước, Quảng Nam, TP. HCM, Kiên Giang, Đồng Tháp...
Cấp Bậc Nhân Viên
Hình Thức Nhân viên chính thức
Bằng Cấp 12/12 trở lên
Kinh Nghiệm Có kinh nghiệm bán hàng tiêu dùng, điện gia dụng
Mức Lương 4.000.000 - 5.000.000 + KPI doanh số
Ngành Nghề
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Marketing

Giám Sát Phát Triển Kinh Doanh - Kênh Ecommerce

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Giám Sát
Hình Thức Nhân viên chính thức
Bằng Cấp Cao đẳng trở lên
Kinh Nghiệm 1 năm làm Sup Ecom
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Kinh tế/ QTKD
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Kinh doanh

Chuyên Viên Trade Marketing

Nơi làm Việc TP. HCM
Cấp Bậc Chuyên Viên
Hình Thức Nhân viên chính thức
Bằng Cấp Cao Đẳng trở lên
Kinh Nghiệm 01 - 02 năm ở vị trí tương đương
Mức Lương Thỏa thuận
Ngành Nghề QTKD, Marketing
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Marketing

Giám Sát Kinh Doanh kênh MR - Ngành Điện Gia Dụng

Nơi làm Việc TP. HCM
Cấp Bậc Supervisor
Hình Thức Nhân viên chính thức
Bằng Cấp Cao Đẳng trở lên
Kinh Nghiệm Từ 02 năm trở lên ngành tiêu dùng chậm
Mức Lương Thỏa thuận
Ngành Nghề QTKD, Điện tử
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Kinh doanh

Thực Tập Sinh Mua Hàng

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Thực Tập Sinh
Hình Thức Thực Tập Sinh
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm Sinh viên Năm cuối
Mức Lương 1.000.000 + Phụ cấp
Ngành Nghề Kinh tế Quốc Tế, Xuất Nhập Khẩu
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Sản phẩm & Mua hàng

Cộng Tác Viên Product Marketing

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Cộng Tác Viên
Hình Thức Cộng Tác Viên
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm Dưới 1 năm kinh nghiệm
Mức Lương 5.000.000 - 6.000.000
Ngành Nghề Marketing
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Product marketing