Cơ hội nghề nghiệp

NHÂN VIÊN KHO LINH KIỆN

Phòng ban
Chất lượng & Logistics

NHÂN VIÊN CALL CENTER

Phòng ban
Bảo hành

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Phòng ban
Kiểm soát nội bộ

TRƯỞNG PHÒNG BẢO HÀNH

Phòng ban
Bảo hành

ASM MR KÊNH HYPER MIỀN NAM

Phòng ban
Kinh doanh

CTV Admin Bộ phận Product Marketing


Phòng ban
Product marketing

ASM KÊNH BẾP MIỀN NAM

Phòng ban
Kinh doanh

Trưởng nhóm bán hàng - Số lượng 2

Phòng ban
Kinh doanh

Giám sát Phát triển dự án


Phòng ban
Kinh doanh