Cơ hội nghề nghiệp

NHÂN VIÊN MUA HÀNG (Purchasing Staff)

  • Báo cáo cho : Trưởng bộ phận Mua hàng
  • Nơi làm việc : Văn phòng chính – Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6
Phòng ban
Cơ hội nghề nghiệp

GIÁM SÁT KINH DOANH - KÊNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (E –COM)

  • Báo cáo cho : Trưởng bộ phận kinh doanh kênh Ecommerce
  • Nơi làm việc : Văn phòng chính công ty – Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6
Phòng ban
Hot Jobs

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (Management Accounting Specialist)

  • Báo cáo cho : Trưởng phòng Tài chính Kế Toán
  • Nơi làm việc : Văn phòng chính công ty – Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6

Phòng ban
Cơ hội nghề nghiệp