Cơ hội nghề nghiệp

Kế Toán Doanh Thu & Kiểm Soát Đơn Hàng

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Nhân Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 1 -2 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Kế Toán
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Tài chính kế toán

Giám sát kinh doanh Kênh Bếp Từ Âm

Nơi làm Việc                    HCM
Cấp Bậc Giám Sát
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Trung Cấp
Ngành Nghề QTKD/Kinh Tế/Thương Mai,..
Mức Lương Thỏa Thuận
Kinh Nghiệm
1-2 năm trong ngành điện gia dụng.
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ Không Giới Hạn
Phòng ban
Kinh doanh

Chuyên Viên Product Marketing

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Chuyên Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 2 -3 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Kinh Tế, Marketing, QTKD
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Product marketing

Chuyên Viên Sản Phẩm Và Mua Hàng

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Chuyên Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 2 -3 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Kinh Tế, Marketing, QTKD
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Sản phẩm & Mua hàng

Trưởng Nhóm Kho Vận

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Trưởng Nhóm
Hình Thức Nhân viên chính thức
Bằng Cấp Cao đẳng trở lên
Kinh Nghiệm 2 năm ở vị trí Quản lý Kho
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Chất lượng & Logistics

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Nhân Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 2 năm ở vị trí Sale Admin kênh GT hoặc MT
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
SO

Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Nhân Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 2 năm trong lĩnh vực Kế toán thanh toán
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Kế Toán
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Tài chính kế toán

Chuyên Viên Digital Marketing

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Chuyên Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 2 năm trong lĩnh vực Digital Marketing
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Marketing
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Marketing

Kế Toán Tổng Hợp

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Nhân viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 2 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Tài Chính Kế Toán
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Tài chính kế toán

Giám Sát Bảo Hành

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Giám Sát
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Cao Đẳng/Đại Học
Kinh Nghiệm 2 năm trong lĩnh vực bảo hành
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề QTKD/Điện Tử
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Bảo hành