Cơ hội nghề nghiệp

Giám Sát Kinh Doanh - Ngành Điện Gia Dụng

Nơi làm Việc Gia Lai, Đăk Lăk, Đồng Nai, Bình Thuận, Phú Yên
Cấp Bậc Supervisor
Hình Thức Nhân viên chính thức
Bằng Cấp Trung cấp trở lên
Kinh Nghiệm Từ 01 năm trở lên ngành tiêu dùng chậm
Mức Lương Thỏa thuận
Ngành Nghề QTKD, Điện tử
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Kinh doanh

Trưởng Bộ Phận Bảo Hành

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Trưởng Bộ Phận
Hình Thức Nhân viên chính thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí trưởng bộ phận Bảo hành
Mức Lương Thỏa thuận
Ngành Nghề QTKD, Điện tử
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Bảo hành

Trưởng Bộ Phận kinh Doanh

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Quản Lý
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 2-3 năm 
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Tiếp thị bán hàng
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Kinh doanh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Nhân Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Cao đẳng
Kinh Nghiệm 1-2 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Customer Service, Admin
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Bảo hành

Nhân Viên Sale Admin Marketing

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Nhân Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 1-2 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Marketing, Hành chính, Admin
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Marketing

Designer Teamleader

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Teamleader
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 2-3 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Marketing, Thiết kế
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Marketing

Chuyên Viên QA/QC

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Chuyên Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm Sinh viên mới ra trường hoặc 2 -3 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Điện tử
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Chất lượng & Logistics

Cộng Tác Viên Mua Hàng

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Cộng Tác Viên
Hình Thức Cộng Tác Viên
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm Dưới 1 năm kinh nghiệm
Mức Lương 5.000.000 - 6.000.000
Ngành Nghề Kinh tế Quốc Tế, Xuất Nhập Khẩu
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Sản phẩm & Mua hàng

Cộng Tác Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Cộng Tác Viên
Hình Thức Cộng Tác Viên
Bằng Cấp Cao Đẳng
Kinh Nghiệm Dưới 1 năm kinh nghiệm
Mức Lương 5.000.000 - 6.000.0000
Ngành Nghề Admin, Hành chánh
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
SO

Nhân Viên kỹ Thuật Bảo Hành

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Nhân Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 1 -2 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Điện Tử
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Bảo hành