Cơ hội nghề nghiệp

Chuyên Viên Sản Phẩm Và Mua Hàng

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Chuyên Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 2 -3 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Kinh Tế, Marketing, QTKD
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Sản phẩm & Mua hàng

Chuyên Viên Đào Tạo Kiến Thức Sản Phẩm

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Chuyên Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Cao đẳng trở lên
Kinh Nghiệm 2 -3 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Kinh Tế, Marketing, QTKD
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Marketing

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Nhân Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Cao đẳng trở lên
Kinh Nghiệm 1 -2 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Dịch vụ khách hàng, kế toán bán hàng
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
SO

Nhân Viên kỹ Thuật Bảo Hành

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Nhân Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 1 -2 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Điện Tử
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Bảo hành

Giám sát kinh doanh kênh TR - Số Lượng 6

Nơi làm việc: 

Hải Phòng - 1

Hà Nam -1

Thái Nguyên -1

Nghệ An -1

Quảng Trị -1

Bắc Ninh -1

Cấp bậc: Giám sát

Hình thức: Nhân viên chính thức

Bằng cấp: Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh,...

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp hồ sơ: Không giới hạn

Phòng ban
Kinh doanh

Trưởng nhóm bán hàng - Số lượng 2

Nơi làm Việc  Hồ Chí Minh, Hà Nội 
Cấp Bậc Leader
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 2-3 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Thương Mại/MKT
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Kinh doanh

Nhân Viên Thị Trường

Nơi Làm Việc  Hà Nội
Cấp Bậc Nhân Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp THPT
Kinh Nghiệm 1-2 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Kinh doanh

Trưởng Bộ Phận Sell Out Miền Bắc

Nơi làm Việc Hà Nội
Cấp Bậc Chuyên Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 1 -2 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Kinh tế/QTKD
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Marketing