Đào tạo & truyền thông Giá trị cốt lõi - Nguyên tắc văn hóa

Ngày 06/09 và 07/09 năm 2017 Giám đốc Hành chánh Nhân sự và CEO Công ty Cổ phần Tara đã dành thời gian trọn hai ngày này để tiếp xúc, trao đổi và chia sẻ với toàn thể CBNV về các Giá trị cốt lõi & Nguyên tắc văn hóa của Công ty. Đây là chương trình đầu tiên trong chuỗi các sự kiện liên quan đến việc truyền thông, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại TARA. Trong chương trình này, bên cạnh việc truyền đạt thông tin từ Ban lãnh đạo Công ty cũng khuyến khích CBNV chia sẻ, phát biểu ý kiến, cảm nhận của mình về những giá trị làm kim chỉ nam cho các hoạt động của toàn Công ty.


Chương trình đã diễn ra sôi nổi với các hoạt động thảo luận cùng với những trò chơi cuốn hút các thành viên tham gia chia sẻ, đóng góp ý kiến phản hồi lẫn nhau để cùng giúp nhau hiểu rõ hơn về những giá trị nòng cốt của Công ty. Hiểu rõ giá trị, nắm vững và thực thi theo giá trị cốt lõi đấy là cách mỗi cá nhân đều ý thức trong mọi hành động, nhiệm vụ của mình trong hiện tại và tương lai.

Văn hóa TARA cũng được biểu đạt qua ý nghĩa logo của TARA: 5 cạnh trên logo TARA biểu trưng cho 5 chủ thể luôn đồng hành trong quá trình phát triển không ngừng của TARA đó là: Nhân viên, Khách hàng, Cổ đông, Nhà cung cấp và Xã hội.


Thay đổi là chìa khóa để từng bước tiến tới thành công. Trong bài chia sẻ Ban lãnh đạo Công ty đã lồng ghép câu danh ngôn gieo và gặt “Hành động – Thói quen – Tính cách – Số phận” nhấn mạnh rằng để có được văn hóa vững mạnh dựa trên nền tảng những giá trị cốt lõi thì ngay từ hiện tại tập thể Ban lãnh đạo và CBNV Công ty TARA cần phải hành động, phải thay đổi. Công thức thay đổi (DxV) + F > R [D: Disatisfaction (không hài lòng) – V: Vision (tầm nhìn) – F: First steps (những bước đầu tiên) – R: Resistance (lực cản/giới hạn)] được nhắc đến như là dẫn chứng sinh động cho việc nếu quyết tâm thay đổi được cụ thể hóa bằng những hành động, hành vi thực thi theo giá trị cốt lõi như là những bước đi đầu tiên thì chắc chắn văn hóa TARA sẽ ngày một lớn mạnh, rõ nét hơn trong nội bộ và đặc trưng, nổi bật hơn trên thương trường.

Một số hình ảnh về chương trình.