Đào tạo tập trung toàn quốc tháng 03/2019

Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 08/03/2019 - Công ty cổ phần Tara đã tổ chức các khoá đào tạo nội bộ cho cả 2 đầu HCM và HN về kỹ năng bán hàng, tư duy làm việc, định hướng công ty và kiến thức sản phẩm.
Giảng viên đứng lớp của các khoá này là ông Lê Hồng Xuân – Tổng Giám Đốc, các ông bà đứng đầu các phòng ban và ông Lâm Quang Tường của công ty đào tạo VTI.

Trong điều kiện thị trường ngành gia dụng có nhiều biến động và mức độ cạnh tranh gay gắt của các thương hiệu lớn, các khoá đào tạo đã thực sự mang lại nhiều kiến thức rất hữu ích cho các nhân sự đang trực tiếp làm công tác bán hàng và các nhân viên thị trường.
Việc nắm vững kiến thức về sản phẩm Bluestone cũng như các kỹ năng bán hàng, tư duy hệ thống và định hướng của công ty đã giúp các học viên biết cách nhìn nhận và phân tích được các nhu cầu của thị trường cũng như nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Với giáo trình được biên soạn công phu, được các giảng viên góp nhặt từ những kinh nghiệm thực tế, từ những kiến thức tích luỹ được sau nhiều năm tiếp xúc với các sản phẩm điện gia dụng cũng như sản phẩm của Bluestone. Các giáo trình có nội dung khác nhau, nhưng với chuỗi kiến thức liền mạch, lồng ghép, bổ trợ cho nhau; với mục tiêu đề ra của khoá học là các học viên sau khi được đào tạo sẽ tự tin hơn trong công việc hàng ngày, tự tin trong các hoạt động hỗ trợ công tác bán hàng và tư vấn nhằm làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh của thương hiệu và phát triển thị trường.

 Một số hình ảnh tại khóa đào tạo: