Công Ty Cổ Phần Tara tổ chức đào tạo Kỹ Năng Đàm Phán Thương Lương

Trong 2 ngày 27 - 28/07, Công Ty Cổ Phần Tara đã tổ chức khoá học Kỹ năng đàm phán và thương lượng cho hơn 20 học viên là các đại diện đến từ Văn Phòng Tổng Giám đốc và các phòng như Kinh Doanh, Mua Hàng, Marketing...

Theo Ban Giám đốc công ty Tara, giai đoạn hiện nay đòi hỏi cán bộ, nhân viên công ty không những vững kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ mà còn phải có những kỹ năng đàm phán và thương lượng để công việc đạt hiệu quả cao. Với mong muốn đó, Phòng Nhân Sự đã kết hợp với Tổ chức đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp TUV Rheinland Việt Nam cùng với giảng viên Nguyễn VIệt Nữ thực hiện khóa học về Kỹ năng đàm phán và thương lượng.

Với sự nhiệt tình của giảng viên cùng phương pháp giảng dạy sinh động, hầu hết học viên tham gia khóa học đều tiếp thu tốt nội dung bài giảng. Kiến thức được lĩnh hội từ khóa học thực sự phù hợp với nhu cầu của hầu hết cán bộ, nhân viên Tara. Mục tiêu của khoá học là để học viên nắm bắt được các khái niệm trong đàm phán, tâm lý của đối tác đàm phán, kỹ thuật đàm phán và phần lý thú nhất của khóa học là phần thực hành kỹ năng đàm phán. Đây thực sự là khoá học bổ ích cho cán bộ, nhân viên Công Ty Cổ Phần Tara.