Bài viết "Vè Tara" - Sáng tác trong phong trào sáng tác thơ văn "Tara và Chúng ta"

“ Vè Tara”.


“Nghe vẻ nghe ve nghe vè câu chuyện
Vẻ vang riêng biệt nhãn hiệu  Bluestone
Người đầu kể công - Sếp Xuân lãnh đạo
Cùng sự tài mạo của Sếp Rạng Trần
Doanh số càng tăng chứ không hề giảm
Phải kể chị Thọ với cả anh Trung
Cùng đội ngũ sale rất là chuyên nghiệp
Và dàn hỗ trợ hết sức nhiệt tình
Thứ nhất chị Vinh chuyên phòng nhân sự
Chị Oanh trợ lý – giữ việc bảo hành
Ký tá, kế hoạch việc của chị Nga
Thanh toán kiểm tra- team chị Châu kế toán
Chị Trang, anh Kiệt thì quyết việc mua hàng
Test chất lượng cùng kiêm Logistics
Là phần anh Hậu và đội ngũ kho
Lo việc IT là anh Tuấn Phạm
PR sản phẩm thì anh Thái, chị Huê
Kiểm soát tối đa là team anh Tý
Chăm chỉ hỗ trợ là nhóm SO
Nỗ lực điều hành Ms Hải Anh – Hà Nội
Đội ngũ Tara -  tập thể là nhà
Vững bước cùng nhau vươn xa thế giới.”

Tác  giả: Trần Thị Thanh  Nguyên
Phòng SO - Văn phòng HCM