CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

1. TRÁCH NHIỆM & MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Xem xét, đánh giá một cách độc lập báo cáo tài chính và các thông tin liên quan đến báo cáo tài chính của Hệ thống Công ty để xác nhận tính chính xác, trung thực, đầy đủ, hợp lý.
 • Tham gia các đợt kiểm toán nội bộ của công ty, xác định các lĩnh vực có nguy cơ cao, khuyến nghị, đề xuất những biện pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, vi phạm và rủi ro phát hiện qua các cuộc kiểm toán; theo dõi, giám sát việc thực hiện các khuyến nghị
 • Kiểm tra, rà soát, đánh giá tính tuân thủ các quy định pháp luật, các quy chế, quy trình nội bộ của các Bộ phận/ Phòng ban.
 • Hỗ trợ soạn thảo các chính sách, quy trình về kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại Công ty, chi nhánh và các đơn vị trực thuộc.
 • Thẩm định/rà soát chính sách, quy trình.

2. YÊU CẦU NĂNG LỰC

 • Tốt nghiệp Đại học: Ưu tiên các chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm Kiểm soát nội bộ/Kiểm toán nội bộ/Kiểm toán độc lập.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc tốt.
 • Trung thực, cẩn thận, khách quan, bảo mật, tuân thủ và thận trọng.
 • Kỹ năng vi tính tốt.
 • Có tính cầu tiến và muốn thăng tiến trong nghề nghiệp.

3. PHÚC LỢI

 • Thu nhập: Cạnh tranh

            - Lương chính thức. Phụ cấp: Cơm trưa, Đi lại, Điện thoại

            - Chính sách Thưởng kinh doanh hấp dẫn và Thưởng sinh nhật, lễ, tết, Thưởng 6 tháng,…

 • Tăng lương định kỳ hằng năm theo năng lực.
 • Chế độ Bảo hiểm theo Luật định + Bảo hiểm Tai nạn + Bảo hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe