CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

1. TRÁCH NHIỆM & MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  • Quản trị các hệ thống ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp (ERP, DMS, Bảo hành):
- Giám sát hoạt động hệ thống ứng dụng, phát hiện và xử lý sự cố kịp thời.
- Chuẩn bị dữ liệu Master data của ứng dụng, upload lên hệ thống.
- Quản trị tài khoản người dùng (tạo, xóa, sửa yêu cầu)
- Back up/restore dữ liệu theo kế hoạch

- Khai thác cơ sở dữ liệu theo yêu cầu của bộ phận (rút trích số liệu, lập báo cáo) một cách hiệu quả, cung cấp thông tin chính xác và nhanh chóng.

  • Tham gia triển khai các ứng dụng CNTT bao gồm:
- Nghiên cứu và phân tích, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ của ứng dụng
- Kiểm thử ứng dụng
- Tham gia xây dựng tài liệu HDSD, tài liệu nghiệp vụ
- Đào tạo sử dụng người dùng cuối.
- Hỗ trợ người dùng trong việc sử dụng hàng ngày và giải quyết các sự cố nếu có.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
 
2. YÊU CẦU NĂNG LỰC
  • Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, chuyên ngành Công nghệ thông tin (Phần mềm).
  • Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương.
  • Kinh nghiệm về triển khai hệ thống là lợi thế.
  • Am hiểu nghiệp vụ Quản trị bán hàng, tài chính kế toán, quản lý nhà phân phối.
  • Kỹ năng xử lí sự cố tốt, có tinh thần hỗ trợ.
  • Trung thực, cẩn thận, trách nhiệm.