Bảo hành

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

  • Báo cáo cho            : Giám sát bảo hành
  • Nơi làm việc           : Hồ Chí Minh
  • Thời gian làm việc : Từ Thứ 2 đến Thứ 6
  • Hợp đồng                : Toàn thời gian dài hạn
Phòng ban
Bảo hành