Cơ hội nghề nghiệp

Nhân Viên Thị Trường - Số Lượng 3

Phòng ban
Kinh doanh

Trưởng Bộ Phận Sell Out Miền Bắc

Phòng ban
Kinh doanh

Giám sát kinh doanh kênh Dự Án

Phòng ban
Kinh doanh

Giám Sát Kinh Doanh - Kênh B2B

Phòng ban
Kinh doanh

Nhân viên nhân sự - BP. C&B

Phòng ban
Tài chính kế toán

Nhân viên Hỗ trợ Kinh Doanh


Phòng ban
Kinh doanh

Nhân Viên linh Kiện

Phòng ban
Bảo hành