Cơ hội nghề nghiệp

Sale Project - B2B (Contruction)

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Giám Sát
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Cao Đẳng/Đại Học
Kinh Nghiệm 2 năm trong lĩnh vực sale dự án - contruction
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Kinh Tế/QTKD/Ngoại Thương
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Kinh doanh

Nhân Viên QC

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Nhân Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Trung Cấp
Kinh Nghiệm 1 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề QTKD
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Marketing

Trưởng Bộ Phận Sản Phẩm Và Mua Hàng

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Quản Lý
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 2-3 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Kinh Tế, Thương Mại, Kinh Doanh Quốc Tế
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Sản phẩm & Mua hàng

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Chuyên Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 2-3 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Tài Chính Kế Toán, Kiểm Toán
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Tài chính kế toán

Nhân Viên Phụ Trách Linh Kiện

Nơi làm Việc Hồ Chí Minh 
Cấp Bậc Nhân Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Cao Đẳng Trở Lên
Kinh Nghiệm 1-2 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Điện/Điện Tử
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ       Không Giới Hạn

Phòng ban
Bảo hành

Trưởng nhóm bán hàng - Số lượng 2

Nơi làm Việc  Hồ Chí Minh, Hà Nội 
Cấp Bậc Leader
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 2-3 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Thương Mại/MKT
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Kinh doanh