Cơ hội nghề nghiệp

Chuyên Viên QA/QC

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Chuyên Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm Sinh viên mới ra trường hoặc 2 -3 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Điện tử
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Chất lượng & Logistics

Cộng Tác Viên Mua Hàng

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Cộng Tác Viên
Hình Thức Cộng Tác Viên
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm Dưới 1 năm kinh nghiệm
Mức Lương 5.000.000 - 6.000.000
Ngành Nghề Kinh tế Quốc Tế, Xuất Nhập Khẩu
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Sản phẩm & Mua hàng

Cộng Tác Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Cộng Tác Viên
Hình Thức Cộng Tác Viên
Bằng Cấp Cao Đẳng
Kinh Nghiệm Dưới 1 năm kinh nghiệm
Mức Lương 5.000.000 - 6.000.0000
Ngành Nghề Admin, Hành chánh
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
SO

Nhân Viên kỹ Thuật Bảo Hành

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Nhân Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 1 -2 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Điện Tử
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Bảo hành

Chuyên Viên Product Marketing

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Chuyên Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 2 -3 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Kinh Tế, Marketing, QTKD
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Product marketing

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Nhân Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 2 năm ở vị trí Sale Admin kênh GT hoặc MT
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
SO

Chuyên Viên Digital Marketing

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Chuyên Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 2 năm trong lĩnh vực Digital Marketing
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Marketing
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Marketing

Sale Project - B2B (Contruction)

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Giám Sát
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Cao Đẳng/Đại Học
Kinh Nghiệm 2 năm trong lĩnh vực sale dự án - contruction
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Kinh Tế/QTKD/Ngoại Thương
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Kinh doanh

Nhân Viên QC

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Nhân Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Trung Cấp
Kinh Nghiệm 1 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề QTKD
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Marketing

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Chuyên Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 2-3 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Tài Chính Kế Toán, Kiểm Toán
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Kiểm soát nội bộ