Cơ hội nghề nghiệp

Trưởng Bộ Phận Sell Out Miền Bắc

Nơi làm Việc Hà Nội
Cấp Bậc Chuyên Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 1 -2 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Kinh tế/QTKD
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Marketing