SO

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Nhân Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Cao đẳng trở lên
Kinh Nghiệm 1 -2 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Dịch vụ khách hàng, kế toán bán hàng
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
SO