SO

Cộng Tác Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Cộng Tác Viên
Hình Thức Cộng Tác Viên
Bằng Cấp Cao Đẳng
Kinh Nghiệm Dưới 1 năm kinh nghiệm
Mức Lương 5.000.000 - 6.000.0000
Ngành Nghề Admin, Hành chánh
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
SO

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Nhân Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 2 năm ở vị trí Sale Admin kênh GT hoặc MT
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
SO