Marketing

Nhân Viên QC

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Nhân Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Trung Cấp
Kinh Nghiệm 1 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề QTKD
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Marketing

Trưởng Bộ Phận Trade Marketing

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Quản Lý
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học Trở Lên
Kinh Nghiệm 3-5 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Kinh Tế, Thương Mại, Marketing
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Marketing

Trưởng Bộ Phận Sell Out Miền Bắc

Nơi làm Việc Hà Nội
Cấp Bậc Chuyên Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 1 -2 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Kinh tế/QTKD
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Marketing