Marketing

Chuyên Viên Digital Marketing

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Chuyên Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 2 năm trong lĩnh vực Digital Marketing
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Marketing
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Marketing

Nhân Viên QC

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Nhân Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Trung Cấp
Kinh Nghiệm 1 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề QTKD
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Marketing