Marketing

Chuyên Viên Đào Tạo Kiến Thức Sản Phẩm

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Chuyên Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Cao đẳng trở lên
Kinh Nghiệm 2 -3 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Kinh Tế, Marketing, QTKD
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Marketing

Trưởng Bộ Phận Sell Out Miền Bắc

Nơi làm Việc Hà Nội
Cấp Bậc Chuyên Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 1 -2 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Kinh tế/QTKD
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Marketing