Marketing

Nhân Viên Sale Admin Marketing

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Nhân Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 1-2 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Marketing, Hành chính, Admin
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Marketing

Designer Teamleader

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Teamleader
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 2-3 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Marketing, Thiết kế
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Marketing

Chuyên Viên Digital Marketing

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Chuyên Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 2 năm trong lĩnh vực Digital Marketing
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Marketing
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Marketing

Nhân Viên QC

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Nhân Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Trung Cấp
Kinh Nghiệm 1 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề QTKD
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Marketing