ASM KÊNH BẾP MIỀN NAM

I. Vai trò:

·       Quản lý hoạt động bán hàng trong khu vực và hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao.

·       Phát triển nhãn hàng, sản phẩm mới và hệ thống phân phối.

II. Nhiệm vụ:

1. Lập kế hoạch kinh doanh:

·       Xây dựng và phân bổ chỉ tiêu bán hàng cho GSKD (tháng, quý, năm) theo doanh số khu vực, SKU, key model.

·       Xây dựng kế hoạch mapping sản phẩm.

·       Xây dựng các phương án, kế hoạch xúc tiến bán hàng, hỗ trợ bán hàng.

·       Phối hợp với Bộ phận Trade Marketing trong hoạch định các kế hoạch marketing.

·       Đề xuất kế hoạch phát triển sản phẩm và tổ chức thực hiện theo kế hoạch được duyệt.

2. Tổ chức bán hàng:

·       Quản lý qui trình bán hàng theo khu vực phân công.

·       Triển khai kế hoạch bán hàng cho GSKD, hỗ trợ nhân viên thực hiện mục tiêu công việc được giao.

·       Thực hiện giao dịch với Khách hàng NPP và khách sỉ.

·       Thực hiện các phương án, chương trình xúc tiến bán hàng.

3. Giám sát bán hàng:

·       Giám sát tính tuân thủ của đội ngũ nhân viên theo chính sách, qui trình, qui định được ban hành.

·       Giám sát tình hình khách hàng và đối thủ.

·       Thực hiện/đề xuất các hành động thích ứng biến động thị trường.

4. Quản lý nhân sự bán hàng:

·       Quản lý chỉ tiêu bán hàng, kỹ năng, tiến trình hoạt động của từng GSKD.

·       Đánh giá GSKD, đề bạt, điều chuyển, đề xuất sa thải GSKD và NVKD căn cứ theo chính sách nhân sự.

·       Huấn luyện/đề xuất chương trình huấn luyện, xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp.

5. Quản lý khu vực:

·       Đề xuất CTKM tổng thể cho khu vực.

·       Phối hợp với Bộ phận Trade Marketing để thống nhất CTKM, tổ chức thực hiện CTKM.

·       Theo dõi tiến độ thực hiện chỉ tiêu các khu vực/brand/key mode

 

YÊU CẦU

 

·       Nam/Nữ (từ 30 - 35 tuổi) tốt nghiệp đại học chuyên ngành QTKD/Kinh tế/Thương mại…

·       Có kỹ năng quản lý, nắm bắt thị trường và khả năng thuyết phục - đàm phán với khách hàng tốt.

·       Chịu được áp lực công việc. Có quan hệ tốt với các đối tác tại khu vực quản lý.

·       Năng động, nhiệt tình với công việc và có nguyện vọng được làm việc lâu dài tại Công ty.

·       Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng điện gia dụng.

Thông tin liên lac:

Tầng 3 Tòa Nhà HDTC, 36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1 , TPHCM.

Email: tuyendung@tara.com.vn

Tel: 0909.182.492