CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

 • Xem xét, đánh giá một cách độc lập báo cáo tài chính và các thông tin liên quan đến báo cáo tài chính của Hệ thống Công ty để xác nhận tính chính xác, trung thực, đầy đủ, hợp lý và phù hợp với các nguyên tắc, chế độ hạch toán, quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước và Hệ thống Công ty.

 • Tham gia các đợt kiểm toán nội bộ của công ty, xác định các lĩnh vực có nguy cơ cao, khuyến nghị, đề xuất những biện pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, vi phạm và rủi ro phát hiện qua các cuộc kiểm toán; theo dõi, giám sát việc thực hiện các khuyến nghị.

 • Kiểm tra, rà soát, đánh giá tính tuân thủ các quy định pháp luật, các quy chế, quy trình nội bộ của các Bộ phận/ Phòng ban. Hỗ trợ soạn thảo các chính sách, quy trình về kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại Công ty, chi nhánh và các đơn vị trực thuộc.

 • Tìm hiểu và nắm rõ các quy định, quy trình của các Bộ phận/Phòng ban, nắm rõ mục tiêu kiểm soát, nhận diện, đánh giá rủi ro và đề xuất biện pháp khắc phục. Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro phù hợp với các quy định của Pháp luật và đặc thù của Công ty.

 • Kiểm tra, đôn đốc, giám sát các Bộ phận/ Phòng ban thực hiện các yêu cầu về công việc, cải tiến quy trình hay khắc phục dựa trên các báo cáo và đánh giá của kiểm soát nội bộ và các Bộ phận liên quan.

 • Lập kế hoạch kiểm soát và giám sát thực hiện cho từng Bộ phận/ Phòng ban trong phạm vi công việc được Trưởng phòng phân công.


YÊU CẦU CÔNG VIỆC: 

Trình độ học vấn : Đại học

Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm Kiểm soát nội bộ

Vi tính: B tin học văn phòng hoặc tương đương 

Ngoại ngữ: B Anh văn  hoặc tương đương

Yêu cầu khác: Độc lập, chính trực, khách quan, bảo mật, tuân thủ, thận trọng, có thái độ hoài nghi đúng mực.

 

PHÚC LỢI

 • Lương thu hút

 • Thưởng

 • Bảo hiểm theo quy định

 • Bảo Hiểm Tai Nạn

 • Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp thông qua các chương trình đào tạo phát triển thường xuyên

 • Khác: Chăm sóc sức khỏe định kỳ

 

Thông tin liên hệ:

Công Ty Cổ Phần TARA

Tầng 3, Cao ốc HDTC, 36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Email: nhonho@tara.com.vn

Tel: 0909.182.492 Mr Nhơn