Kiểm soát nội bộ

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Chuyên Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 2-3 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Tài Chính Kế Toán, Kiểm Toán
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Kiểm soát nội bộ