IT

Chuyên Viên Hệ Thống Mạng & Bảo Mật - HelpDesk

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Chuyên Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 3 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề CNTT
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
IT