CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (Management Accounting Specialist)

       

A. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC:

Vị trí này sẽ xây dựng & thực hiện kế hoạch quản trị chi phí phục vụ cho hoạt động thương mại của Công ty bằng cách kết nối nguồn lực chi phí với nhu cầu sử dụng các nguồn chi phí một cách hiệu quả; ngoài ra người nắm giữ vị trí này cũng sẽ thực hiện các nghiệp vụ & công cụ phân tích để xác định mối quan hệ giữa chi phí với giá trị mà chi phí đó tạo ra; nhằm giúp cho doanh nghiệp hiệu quả trong việc quản trị ngân sách cho hoạt động kinh doanh

B. TRÁCH NHIỆM & MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Lập và phân tích các chỉ số để đưa ra mô hình nhu cầu vốn cho một kế hoạch kinh doanh hoặc chương trình kinh doanh cụ thể.

 • Cung cấp thông tin, tổ chức phân tích thông tin, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị. Trực tiếp thực hiện các báo cáo phân tích.
 • Lập và phân tích các báo cáo tài chính và các hoạt động công ty cung cấp cho Ban Giám Đốc kịp thời nhằm giúp cho BGĐ trong việc ra các quyết định liên quan hoạt động kinh doanh của Công ty.
 • Phân tích các chỉ số tài chính cảnh báo kip thời cho BGĐ
 • Lập dự báo và phân tích dòng tiền hằng tháng/quý/Năm. Đánh giá kết quả thực hiện.
2. Đo lường, tính toán chi phí hoạt động kinh doanh, hay cho một sản phẩm và cho một tình huống cụ thể nào đó trong phạm vi hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Kiểm soát lợi nhuận gộp và lợi nhuận công ty theo định hướng kế hoạch đã lập 
 • Kiểm soát các tỉ lệ ngân sách đã lập đảm bảo chi phí được sử dụng hiệu quả không vượt/ ngoài.
 • Phân tích biến động chi phí, giá vốn thành, chi phí quản lý đưa ra hướng giải quyết loại bỏ hoặc hạn chế các chi phí phát sinh trong chuỗi hoạt động kinh doanh, mua hàng ….
 • Xây dựng cấu trúc chi phí nhằm xác định doanh thu hòa vốn và tham vấn cho Ban giám đốc
 • Phân tích báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, năm và đưa ra các ý kiến cảnh báo, đề xuất cải tiến trong hoạt động quản lý kinh doanh và tài chính trong công ty.
 • Lập và kiểm soát ngân sách hằng tháng/Quý/ năm toàn công ty theo từng cost center, đánh giá & hiệu quả theo định kỳ ngân sách đã sử dụng.
 • Theo dõi/ kiểm soát và đánh giá chi phí của từng cost center - từng hạn mục chi phí theo ngân sách đã lập.
3. Tìm ra những giải pháp tác động lên đến các chi phí để tối ưu hóa mối quan hệ: Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận
 • Kiểm soát hàng tồn kho theo PSI và tồn kho định mức theo quy định đảm bảo hàng tồn kho trong giới han cho phép và sữ dụng hiệu quả chi phí - Kiểm soát toàn bộ chi phí hàng tháng phát sinh theo kế hoạch
4. Lập các loại báo cáo quản trị: theo yêu cầu Ban Giám Đốc Định kỳ hoặc Đột xuất. Thực hiện các công việc theo phân công của cấp trên

C. YÊU CẦU NĂNG LỰC

 • Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Tài chính – Kế toán – Kiểm Toán
 • Kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong vai trò Kế toán Quản Trị; Có kinh nghiệm phân tích tài chính tại các Công ty Sản Xuất Thương Mại là lợi thế.
 • Khả năng phân tích giỏi. Kỹ năng trình bày tốt.
 • Kỹ năng thiết lập báo cáo & phân tích giỏi bằng Excel và trên các phần mềm. Có kinh nghiệm làm việc trên các hệ thống ERP là lợi thế
 • Nhạy bén với môi trường kinh doanh. Cầu thị, trách nhiệm và có khả năng làm việc độc lập.

D. CHẾ ĐỘ & PHÚC LỢI:

 • Lương cạnh tranh. Thưởng theo kết quả kinh doanh 02 lần/ năm. Lương tháng 13.
 • Các loại Bảo hiểm Theo quy định Nhà nước/ Bảo hiểm chăm sóc Sức khỏe ưu đãi
 • Cơ hội được tham gia Dự án nâng cấp ERP trong chức năng Tài chính Kế toán. Được đào tạo các kiến thức chuyên sâu và công cụ phục vụ cho chuyên môn.
 • Được xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp với cơ hội thăng tiến và phát triển bền vững.

Vui lòng liên hệ:

Ms. Trân Lê – Phòng Nhân sự

 • Email: tranle@tara.com.vn
 • Phone: 0948. 485. 856

Ưu tiên Hồ sơ gửi về Phòng Nhân sự trước ngày 15.06.2020

 Vị trí khác
NHÂN VIÊN MUA HÀNG (Purchasing Staff) 29/05/2020