Chất lượng & Logistics

Trưởng Nhóm Kho Vận

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Trưởng Nhóm
Hình Thức Nhân viên chính thức
Bằng Cấp Cao đẳng trở lên
Kinh Nghiệm 2 năm ở vị trí Quản lý Kho
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Chất lượng & Logistics