Chất lượng & Logistics

Chuyên Viên QA/QC

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Chuyên Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm Sinh viên mới ra trường hoặc 2 -3 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Điện tử
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Chất lượng & Logistics