Trưởng Bộ Phận Bảo Hành

Nơi làm Việc
HCM
Cấp Bậc
Trưởng Bộ Phận
Hình Thức Nhân viên chính thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí trưởng bộ phận bảo hành
Mức Lương Thỏa thuận
Ngành Nghề QTKD, Điện tử
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ   Không Giới Hạn


MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  1. Quản lý Trạm Bảo hành Ủy Quyền (BHUQ):
 • Xây dựng và quản lý hệ thống Trạm BHUQ trên toàn quốc phục vụ cho khách hàng, bảo đảm chất lượng và thời gian sửa chữa theo cam kết với khách hàng.
 • Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn bảo hành sản phẩm.
 • Định kỳ đánh giá hiệu quả hoạt động của các Trạm BHUQ , thay thế các Trạm BHUQ không đạt yêu cầu và mở mới các Trạm BHUQ theo kế hoạch kinh doanh ở từng thời điểm.
 •  Hỗ trợ kỹ thuật cho các Trạm BHUQ.  

  2. Quản lý Kho Linh kiện: 
 • Quản lý tồn kho linh kiện tại các kho và các Trạm BHUQ của Công ty, và lên kế hoạch mua linh kiện nhằm đảm bảo có đúng loại, đủ số lượng linh kiện phục vụ nhu cầu bảo hành trên toàn hệ thống.
 • Cung ứng linh kiện đến các Trạm BHUQ theo các chính sách, qui định.
 • Thiết lập Bảng giá Linh kiện.
 • Quản lý việc bán linh kiện, phụ kiện cho Trạm BHUQ, khách hàng. 

  3. Hệ thống dịch vụ sau bán hàng:
 • Xây dựng qui trình làm việc của Call Center và xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại khách hàng.
 • Quản lý Call Center hỗ trợ giải đáp các thắc mắc, tư vấn cho khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm sau khi sửa chữa.
 • Phối hợp với các phòng ban liên quan giải quyết khiếu nại của khách hàng.
 • Tổ chức ghi nhận các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng và phương án, kết quả giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.
 • Cung cấp thông tin thu thập từ khách hàng đến các phòng ban liên quan về xu hướng tiêu dùng, phản hồi về sản phẩm.  

  4. Xây dựng và quản lý hệ thống Bảo hành Điện tử (e-Warranty):
 • Phối hợp với các phòng ban trong Công ty xây dựng qui trình và phầm mềm quản lý e-Warranty.  
 • Phối hợp với các phòng ban trong Công ty triển khai hệ thống e-Warranty đến các đối tác liên quan trong các kênh phân phối.
 • Triển khai hệ thống e-Warranty đến các Trạm BHUQ.
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống e-Warranty và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng của hệ thống.  

  5. Quản lý việc sửa chữa tại các  Trung tâm Bảo hành của Công ty:
  Tổ chức đánh giá và sửa chữa hàng trả về từ nhà phân phối, hàng mượn của nhân viên và hàng hóa bảo hành mà Trạm BHUQ không sửa chữa được cho các Trạm Bảo hành của Công ty. 
  6. Quản trị & Phát triển đội ngũ nhân sự  Bảo hành:
 • Xây dựng và duy trì hệ thống quản trị bộ phận: Ngân sách, chính sách, quy trình , hệ thống báo cáo, mô tả công việc, qui trình phối hợp công việc trong bộ phận…
 • Quản trị nhân sự: Phối hợp cùng bộ phận Nhân sự lập kế hoạch nguồn nhân lực, đội ngũ kế cận, nhân sự dự phòng, tham gia phỏng vấn tuyển chọn, đào tạo phát triển nhân viên, lập mục tiêu và đánh giá hiệu quả công việc, lập ngân sách nhân sự hàng năm … theo các chính sách qui trình liên quan của Công ty 
 • Đào tạo: Trực tiếp thiết kế chương trình và đào tạo định kỳ về chuyên môn và kỹ năng làm việc cho nhân viên trong Bộ phận. Đề xuất các chương trình đào tạo, giao lưu chuyên môn phù hợp để mở rộng kiến thức và nâng cao kỹ năng của nhân viên.- Phát triển nhân tài: Nhận diện và đề xuất với Công ty các nhân sự tiềm năng để gìn giữ phát triển lâu dài tại Công ty; Nhận diện các nhân sự yếu kém không phù hợp về chuyên môn và có kế hoạch thay thế.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Namtốt nghiệp đại học chuyên ngành QTKD, Điện tử
 • Kinh nghiệm: từ 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí trưởng bộ phận bảo hành ngành gia dụng
 • Thành thạo vi tính văn phòng đặc biệt là excel.
 • Ngoại ngữ: Tiếng anh thành thạo

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Tầng 3, Cao ốc HDTC, 36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Email: nhonho@tara.com.vn

Hotline: 0909.182.492 Mr Nhơn