Bảo hành

Nhân Viên kỹ Thuật Bảo Hành

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Nhân Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 1 -2 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Điện Tử
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Bảo hành