Bảo hành

Giám Sát Bảo Hành

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Giám Sát
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Cao Đẳng/Đại Học
Kinh Nghiệm 2 năm trong lĩnh vực bảo hành
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề QTKD/Điện Tử
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Bảo hành

Nhân Viên Phụ Trách Linh Kiện

Nơi làm Việc Hồ Chí Minh 
Cấp Bậc Nhân Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Cao Đẳng Trở Lên
Kinh Nghiệm 1-2 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Điện/Điện Tử
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ       Không Giới Hạn

Phòng ban
Bảo hành