Bảo hành

Trưởng Bộ Phận Bảo Hành

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Trưởng Bộ Phận
Hình Thức Nhân viên chính thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí trưởng bộ phận Bảo hành
Mức Lương Thỏa thuận
Ngành Nghề QTKD, Điện tử
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Bảo hành

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Nhân Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Cao đẳng
Kinh Nghiệm 1-2 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Customer Service, Admin
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Bảo hành

Nhân Viên kỹ Thuật Bảo Hành

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Nhân Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 1 -2 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Điện Tử
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Bảo hành

Nhân Viên Phụ Trách Linh Kiện

Nơi làm Việc Hồ Chí Minh 
Cấp Bậc Nhân Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Cao Đẳng Trở Lên
Kinh Nghiệm 1-2 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Điện/Điện Tử
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ       Không Giới Hạn

Phòng ban
Bảo hành