Phân phối Kinh doanh

Trạm bảo hành ủy quyền

Kinh doanh

 
Hiện nay, Tara sở hữu lực lượng bán hàng mạnh với khoảng 350 nhân sự. Các mục tiêu chính của lực lượng bán hàng là đạt chỉ tiêu, độ phủ, phân phối, ... luôn sẵn sàng cung cấp cho người tiêu dùng Việt Nam các sản phẩm chất lượng và dành thị phần cao nhất.