Phân phối Marketing

Trạm bảo hành ủy quyền

Marketing

Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành hàng và sự hiểu biết sâu rộng thị trường Việt Nam và thị hiếu của người tiêu dùng. Tara đưa ra các chiến lược tiếp thị tổng thể từ thấu hiếu người tiêu dùng, thực hiện phân khúc thị trường, định vị và xây dựng thương hiệu một sản phẩm thông qua việc thiết lập hệ thống phân phối cũng như các kế hoạch tiếp thị. Chúng tôi cũng chú trọng đầu tư các lãnh vực tiếp thị, thiết kế và mạng lưới cơ quan thông tin đại chúng trong việc lập kế hoạch và triển khai các chiến lược marketing cho các thương hiệu tại Việt Nam.