Giới thiệu Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Luôn đổi mới và kiên định với Tầm nhìn - Sứ mệnh đã đề ra, Tara đã dần hoàn thiện và phát triển bền vững với bộ máy  làm việc đem lại hiệu quả tốt nhất cho hoạt động của công ty, Các phòng ban chức năng luôn đảm bảo cho các quy trình luôn được liên thông và đạt năng suất cao, tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí, chuyên nghiệp hóa các thủ tục.