Giới thiệu Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp

Sự thành công của doanh nghiệp ngoài những yếu tố như khả năng quản lý các nguồn lực, năng suất làm việc, tính năng động của nhân viên … thì nền văn hóa doanh nghiệp còn có vị trí và vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, bởi bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hoá, ngôn ngữ, tư liệu, thông tin nói chung được gọi là tri thức thì doanh nghiệp đó khó có thể đứng vững và phát triển được.

Trong khuynh hướng xã hội ngày nay thì các nguồn lực của một doanh nghiệp là con người mà văn hoá doanh nghiệp là cái liên kết và nhân lên nhiều lần các giá trị của từng nguồn lực riêng lẻ. Do vậy, có thể khẳng định văn hoá doanh nghiệp là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp. Văn hoá của doanh

nghiệp được thể hiện ở phong cách lãnh đạo của người lãnh đạo và tác phong làm việc của nhân viên, đối tác khi quan hệ thì ngoài việc quan tâm tới lợi nhuận của công ty, đối tác còn đánh giá doanh nghiệp qua văn hoá của doanh nghiệp đó.

Tại Tara, văn hóa doanh nghiệp được thể hiện đồng nhất mà bất kỳ vị khách hay đối tác nào tiếp xúc đều thấy và cảm nhận được. Tại Tara, chúng tôi tạo ra niềm đam mê công việc gắn liền với các hoạt động tập thể và chia sẻ với cộng đồng.