Giới thiệu Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn:
Trở thành công ty số 1 Việt Nam về phân phối chuyên nghiệp với chuỗi thương hiệu mạnh.

Sứ mệnh
TARA mang đến cho bạn và gia đình những giải pháp chăm sóc tốt nhất cho cuộc sống hiện đại.

Nhiệm vụ
Tái cấu trúc hệ thống luôn luôn đổi mới truyền thông hiệu quả đặt niềm tin nơi con người tích hợp nguồn lực và kiên trì thực hiện tốt chiến lược đã thống nhất.
Mục tiêu
Mức tăng trưởng tối thiểu hàng năm là 40%.

Giá trị
Khách hàng là trung tâm. Chuyên nghiệp trong công việc. Thân thiện trong cuộc sống.

Cam kết
Đầu tư. Dấn thân. Quyết tâm thay đổi. Kiên trì. Tin cậy. Cởi mở. Liên thông. Đồng tâm. Hiệp lực. Chính trực. Đúng thời gian. Làm chủ thay đổi.